Till senaste kommentaren

Covid-19: För dig som hyr lokal, statliga och regionala stöd

Pandemin har lett till svåra ekonomiska förluster för mitt företag. Finns det stöd att få?
Stena Fastigheter Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer


 • Pandemin har påverkat många företag hårt. För att minska de ekonomiska konsekvenserna har det tagits fram olika stöd både på nationell och regional nivå. För att hjälpa dig som hyr lokal hos oss, har vi nedan gjort en sammanställning kring olika stöd.

  Hur kan Stena Fastigheter hjälpa till?
  Stena Fastigheter kan i första hand hjälpa till med anstånd, det vill säga att du som hyresgäst kan betala delar av din hyra senare. Vi för alltid samtal individuellt med varje företagare som hör av sig till oss. Vi har inga generella rabatter. I våra bedömningar om stöd, är det viktig att du sett över de stödpaket som kommit från regeringen. Om du har svårt att betala hyran så hör av dig till din förvaltare för en dialog.

  VILKA ANDRA STÖD FINNS?
  Den svenska regeringen har tagit fram olika stöd som du som företagare kan söka. Stena Fastigheter rekommenderar att du ser över vilka möjligheter du har att söka dessa.

  PERMITTERINGSSTÖD
  • Det här stödet kan du söka för att minska dina personalkostnader. Stödet har förlängts till 30 juni 2021.
  • I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. Anställda får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen samtidigt som företagets personalkostnader minskar. För att använda korttidspermitteringen måste både arbetsgivare och arbetstagare vara överens om det.
  • Du ansöker om stödet vi Tillväxtverket.

  OMSÄTTNINGSSTÖD
  • Stödet kan sökas av fysiska personer som driver näringsverksamhet, så kallad enskild näringsverksamhet eller enskild firma.
  • Du kan ansöka om stöd om du fått ett större omsättningstapp till följd av pandemin. Stödet bygger på att du minskat din nettoomsättning kraftigt i jämförelse med en referensperiod för 2019.
  • Stödet har införts i olika etapper.
  • Läs mer på regeringens webbplats.
  • Du ansöker om stödet via Boverket.

  OMSTÄLLNINGSSTÖD
  • Stödet kan sökas av fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt
  • Du kan ansöka om det här stödet om du har kraftigt minskad omsättning med anledning av pandemin
  • Stödet söks via Skatteverket webbplats.
  Regeringen har infört stöd mars-december 2020.
  •Stödet har införts i olika etapper.
  Information från Skatteverket.

  ANSTÅND MED SKATTEINBETALNINGAR
  • Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.
  • Du ansöker om anstånd via Skatteverket. 

  LOKALA OCH REGIONALA STÖD
  Malmö stad
  Företagslots Malmö stad: Företagslotsen är förstärkt och erbjuder vägledning och information för att hjälpa dig som företagare med Malmö stads åtgärder. Vi är även uppdaterade på nationella stödpaket och andra möjligheter. Du når vår förstärkta rådgivning via telefon 040-34 10 00 och e-post foretagslots@malmo.se. Företagslotsen är öppen vardagar klockan 08.00–17.00.

  Region Skåne
  Region Skåne erbjuder rådgivning för små- och medelstora företag i kris. Företagsakuten, 040-675 34 80
  Öppettider vardagar kl 9-12 och 13-16.

  Göteborgs stad
  Covid-19 påverkar näringslivet i Göteborgsregionen på flera sätt. Här finns information om vilket stöd du kan få som företagare.

  Västra Götalandsregionen
  För att stötta västsvenska företag som drabbas av coronautbrottet är alla av Västra Götalandsregionens ordinarie erbjudanden om stöd öppna för företag att söka. Vårens extra satsningar är nu stängda. En särskild FoU-kortsutlysning pågår och beslut fattas i slutet av december.

  Stockholms stad
  Stockholms stad har satt in ett antal åtgärder för att underlätta för dig som är företagare i Stockholm och drabbats hårt av pandemin.
  Företagslots Stockholms stad
  Telefon: 08-508 11 595, lots@stockholm.se

  Region Stockholm
  Här får du information om vart du kan vända dig och om Region Stockholms insatser för att regionens företagare ska få det stöd som krävs med anledning av coronaviruset.

  Uppsala kommun
  För att mildra effekterna för drabbade individer, företag och föreningar har kommunen beslutat om ett brett åtgärdspaket.
  Region Uppsala
  I svåra tider är det bra att veta vart man kan vända sig för att få stöd. Det kan handla om råd, lån eller vägledning för att ta sig vidare. Almi Uppsala, som ägs av Region Uppsala och staten, har fått förstärkt stöd att lotsa företagare i denna temporära motgång.


  Med vänliga hälsningar Stena Fastigheter
  Stena Fastigheter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.