Till senaste kommentaren

Vad gäller vid dödsfall? Hur lång är uppsägningstiden vid dödsfall?

Hur lång är uppsägningstiden vid dödsfall och vad behöver dödsboet göra?
Stena Fastigheter

Kommentarer

  • Vid dödsfall gäller en kalendermånads uppsägningstid om lägenheten sägs upp inom en månad från dödsdatumet. I annat fall är det tre månaders uppsägningstid som gäller.
    Dödsboet ska säga upp kontraktet och bifoga ett dödsfallsintyg (från Skatteverket). Samtliga dödsbodelägare behöver skriva under uppsägningen. Här finns blankett för att säga upp lägenhet vid dödsfall.

    Om du som sammanboende vill bo kvar i lägenheten bör du kontakta Stena Fastigheter för att skriva om kontraktet, lättast kontaktar du din uthyrare via serviceanmälan på Mina sidor, välj kategorin Mitt kontrakt.

    Efterlevandeguiden är ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära.

    Stena Fastigheter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.