Hur säger jag upp min lägenhet?

Hur säger jag upp mitt kontrakt?
Stena Fastigheter Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer • För att säga upp din lägenhet loggar du in på  Mina sidor 
  Du går in under rubriken Mina hyreskontrakt, och gör en digital uppsägning av ditt kontrakt med hjälp av Mobilt Bank-ID.

  Om du inte har tillgång till Mobilt Bank-ID, vänligen hör av dig till din uthyrare som hjälper dig vidare. Du hittar kontaktuppgifter till din uthyrare på vår webbplats. Välj ort och skrolla ner till uthyrare.

  Uppsägning ska ske senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Om du t ex vill flytta den 1 oktober måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 30 juni.

  Visningsplikt
  När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster. Om du som hyresgäst reser bort eller av annan anledning inte kan närvara under uppsägningstiden måste någon annan visa lägenheten. Du kan eventuellt få hjälp av fastighetsvärden, nära anhörig eller bekant som du har förtroende för.

  Besiktning
  Vid uppsägning besiktigas lägenheten. Du kommer att få en uppsägningsbekräftelse med tid för besiktning. Besiktningsmannen går över lägenheten för att se efter skador och onormalt slitage. Avflyttningsbesiktningen görs i två steg. En gång i samband med att du sagt upp lägenheten, och sedan när du gjort din städning och utan möbler. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen.

  Avflyttning
  Lägenheten lämnas senast kl 12:00 dagen efter den dag hyresavtalet upphör att gälla. Om det är en lördag, söndag eller helgdag kan du flytta ut första vardagen därefter. Lägenheten lämnas senast kl 12:00 dagen efter den dag hyresavtalet upphör att gälla. Om det är en lördag, söndag eller helgdag kan du flytta ut första vardagen därefter.

  Checklista  - tänk på det här när du flyttar ut.
  Ladda gärna ner broschyren Viktigt att komma ihåg när du flyttar, från vår webbplats, där finns en checklista bland annat för städningen.

  Tack för din tid hos oss på Stena Fastigheter!
  Stena Fastigheter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.