Hur säger jag upp min lägenhet?

Hur säger jag upp mitt kontrakt? Och vad ska jag tänka på när jag flyttar?
Stena Fastigheter
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • För att säga upp din lägenhet loggar du in på  Mina sidor 
  Du går in under rubriken För dig som hyresgäst, klicka på Kontrakt och "fäll ut" kontraktsinformationen genom att klicka på pilen längst till höger på kontraktsraden (bild nedan). Där gör du en digital uppsägning av ditt kontrakt. Uppsägningen blir inte gällande förrän du signerat bekräftelsen med Mobilt Bank-ID.

  Om du inte har tillgång till Mobilt Bank-ID, vänligen hör av dig till din uthyrare som hjälper dig vidare.

  Uppsägning ska ske senast vid det månadsskifte som infaller tre kalendermånader före önskad avflyttning. Om du t ex vill flytta den 1 oktober måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 30 juni. Gör du din uppsägning i mitten av månaden börjar uppsägningstiden att räknas från 1 dagen av nästkommande månad.

  Visningsplikt
  När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster. Om du som hyresgäst reser bort eller av annan anledning inte kan närvara under uppsägningstiden måste någon annan visa lägenheten. Du kan eventuellt få hjälp av fastighetsvärden, nära anhörig eller bekant som du har förtroende för. Om man inte ställer upp för besiktning och visning kan man bli skyldig för den extra månad det tar för att få lägenheten uthyrd

  Besiktning
  Vid uppsägning besiktigas lägenheten. Du kommer att få en uppsägningsbekräftelse med tid för besiktning. Besiktningsmannen går över lägenheten för att se efter skador och onormalt slitage. Avflyttningsbesiktningen görs i två steg. En gång i samband med att du sagt upp lägenheten, och sedan när du gjort din städning och utan möbler. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen.

  Avflyttning
  Lägenheten lämnas senast kl 12:00 dagen efter den dag hyresavtalet upphör att gälla. Om det är en lördag, söndag eller helgdag kan du flytta ut första vardagen därefter.

  Checklista  - tänk på det här när du flyttar ut.
  Ladda gärna ner broschyren Viktigt att komma ihåg när du flyttar från vår webbplats, där finns en checklista bland annat för städningen.  Tack för din tid hos oss på Stena Fastigheter!

  Stena Fastigheter
  Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.