Vad är Relationsförvaltning?

Relationsförvaltning är Stena Fastigheters arbetssätt för att utveckla hållbara boendemiljöer och arbetsplatser där människor trivs och stannar kvar länge.

Vi på Stena Fastigheter vill att du som bor hos oss ska trivas och känna dig trygg där du bor. Vi vill också att du som är barn och ungdom i Stena Fastigheters kvarter ska ha goda förutsättningar i livet och att du har det roligt på fritiden. Därför arbetar vi med relationsförvaltning. Det är vår egen metod och sätt att arbeta med social hållbarhet, och relationsförvaltningen vägleder oss i vårt dagliga arbete.

En viktig del i vårt arbete är att samverka med dig som bor hos oss. Om det till exempel ska byggas nytt eller renoveras vill vi ta del av vad du tycker. Med hjälp av din kunskap och genom att ha en god dialog skapar vi bra förutsättningar för trivsamma och trygga kvarter.
Vi ser att goda relationer är grunden för ett hållbart samhälle. När Stena Fastigheter utvecklar hållbara städer gör vi det tillsammans med andra. Vi har nära samverkan med bland andra fastighetsägare, kommuner och lokala aktörer i närområdet. Våra kvarter är en del av något större – och det som är bra för området är bra för oss.

Barn och ungdomar i våra kvarter ska kunna drömma om framtiden – ha valmöjligheter i livet. Att ha fullständiga betyg från grundskolan, få ett första sommarjobb och ha meningsfulla saker att göra efter skolan är viktiga byggstenar för att nå drömmen. Därför arbetar vi långsiktigt med olika aktiviteter inom skolan, arbetsmarknad och fritid, och även här gör vi det i samarbete med andra; föreningar, skola och myndigheter.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Stena Fastigheter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.