Till senaste kommentaren

Tillgång till nyckel under vardag. Betalar hyra den 15:e men får nyckeln den 16:e?

Enligt vårt hyreskontrakt har vi tillgång till vår nya lägenhet hos er den 15:e mars. Den dagen infaller på en söndag, vilket innebär att vi får nycklarna måndagen den 16:e istället.  Men vad jag kan se så är den 15:e inräknad på hyresfakturan som vi har fått av er? Ska vi betala hyra för en dag då vi inte har tillgång till lägenheten?
Visa bästa svaret

Kommentarer


  • Du får tillträde till lägenheten klockan 12.00 den dag kontraktet börjar gälla. Om dagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag får du flytta in första vardagen därefter. Den dagen som står på kontraktet är den dag som kontraktet börjar gälla och hyran betalas från kontraktstidens början.
    Samma sak gäller vid kontraktstidens slut, då ska man lämna lägenheten senast klockan 12.00 dagen efter att kontraktet upphör att gälla. Om dagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, får du flytta ut senast klockan 12.00 första vardagen därefter.
    Man betalar en årshyra enligt avtalet, inte månadshyra (snittas med 30 dagar per månad).


    Stena Fastigheter
    Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.