Brev från Svea Inkasso

Jag har fått ett brev från Svea Inkasso. Varför?
Stena Fastigheter
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Du kan få ett inkassokrav för att du inte betalar din hyra i tid. Det kan också vara en så kallad anmodan att vidta rättelse om att du flera gånger har fått inkassokrav.

  Var noga med att betala hyran i tid. Om vi inte får in hyran i tid skickas ärendet till Svea Inkasso. Svea Inkasso skickar då ett inkassokrav till dig. Kostnaden för detta är 180 kronor samt en dröjsmålsränta enligt räntelagen.

  Om du inte betalar inkassokravet lämnas ärendet till Kronofogden med en ansökan om betalningsföreläggande och avhysning. Om du inte betalar deras krav riskerar du bland annat att få en betalningsanmärkning eller att bli av med ditt hyreskontrakt. Kontakta Svea Inkasso direkt om du får ett inkassokrav. Det går även att ringa Svea inkasso Mån-fre kl 8.00-18.00 på 08 735 29 29 eller maila inkasso@svea.com

  Om du återkommande betalar hyran försent riskerar du att få ett varningsbrev för återkommande sena betalningar. Om du inte rättar dig efter varningsbrevet kommer ditt hyreskontrakt att sägas upp och du måste flytta ifrån din lägenhet.
  Tänk också på att om du betalar hyra sent kommer vi inte kunna ge dig goda boendereferenser om du en dag vill flytta till en annan hyresvärd, eller göra ett lägenhetsbyte.

  Du är alltid skyldig att betala hyran oavsett om du fått en avi eller inte. Har du e-faktura kommer avin också direkt till din bank.

  Tänk på att inbetalningen av inkassokravet ska göras till Svea Inkasso, inte till Stena Fastigheter.

  Stena Fastigheter
  Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.