Till senaste kommentaren

Andrahandsuthyrning. Vad gäller om jag vill hyra ut i andra hand?

Jag vill hyra ut min lägenhet i andra hand. Vad behöver jag göra?
Stena Fastigheter
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • För att hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du Stena Fastigheters tillstånd. Du ansöker med om lägenhetsbyte via Bytesansökan.se. Om du hyr ut i andra hand utan vårt tillstånd kan du förlora din hyresrätt, det vill säga bli av med lägenheten. Så snart du inte befinner dig i lägenheten under en längre period och låter någon annan bo där har en andrahandsuthyrning uppstått. Det spelar ingen roll om du tar ut hyra för lägenheten eller inte. Samma sak gäller om du har inneboende, rätten att ha inneboende gäller enbart om du själv bor i lägenheten. Om du inte bor i lägenheten gäller reglerna om andrahandsuthyrning och då behöver du tillstånd från oss.

  Skicka in din ansökan via Bytesansökan.se i god tid nnan din andrahandsuthyrning ska börja, minst 2 månader innan.

  Under sommaren kan handläggningstiden på vissa ärenden såsom: lägenhetsbyte, överlåtelser, ansökningar om andrahand dröja något längre än vanligt. Vi ber om överseende med det. Stena Fastigheter

  Beaktansvärt skäl
  För att få hyra ut lägenheten i andra hand måste du ha ett beaktansvärt skäl. Beaktansvärda skäl kan vara tillfälligt arbete eller studier på annan ort eller utomlands, längre utlandsvistelse eller prov-sammanboende.

  Tillstånd ges för ett år i taget
  En andrahandsuthyrning godkänns alltid för högst ett år i taget. Du kan sedan ansöka om förlängning ett år till om behovet kvarstår och du fortfarande har beaktansvärda skäl. För prov-sammanboende beviljas alltid högst ett år utan möjlighet till förlängning.

  Ta inte ut för hög hyra
  Du får inte ta ut högre hyra än vad du själv betalar till Stena Fastigheter. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 % på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har. Om du tar ut en högre hyra av din andrahandshyresgäst än vad du har rätt till riskerar du att bli av med din lägenhet och du kan också bli återbetalningsskyldig i efterhand.

  Lagstiftning 
  Om hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse, eftersom det är brottsligt från och med den 1 oktober 2019.

  Andrahandshyresgäst kan inte överta kontraktet
  En andrahandshyresgäst kan aldrig överta kontraktet för lägenheten, även om förstahands­hyres­gästen säger upp sitt kontrakt på lägenheten.

  Fullmakt vid utlandsvistelse
  Om du är utomlands eller inte har möjlighet att sköta dina åtaganden under uthyrningsperioden måste du skriva en fullmakt till någon som kan företräda dig i dina hyresangelägenheter.

  Du är alltid ansvarig
  Som förstahandshyresgäst är det alltid du som är ansvarig för lägenheten. Det gäller både ekonomiskt (att hyran betalas) och vid eventuella skador och störningar.

  Avstående från besittningsskydd
  I det fall andrahandsuthyrningen skall pågå längre tid än två år i följd bör förstahandshyresgästen teckna ett avtal om avstående från besittningsskydd med andrahandshyresgästen.

  Skälig hyra för andrahandshyresgästen
  Det är inte skäligt att en förstahandshyresgäst tar ut en hyra som innebär att hen tjänar pengar på att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Andrahandshyresgästen bör betala samma hyra som förstahandshyresgästen. För en fullt möblerad lägenhet bör förstahandshyresgästen kunna få göra ett påslag om högst 15 % av månadshyran.
  Stena Fastigheter tillåter inte andrahandsuthyrning under uppsägningstiden av din lägenhet.
  Mer information om vad du ska tänka på gällande din uthyrning hittar du i bilaga ansökan andrahandsuthyrning.

  Stena Fastigheter
  Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.