Till senaste kommentaren

Vad gör jag om jag har skadedjur eller ohyra?

Om du upptäcker skadedjur i din lägenhet ska du genast kontakta ditt skadedjurbolag Länsförsäkringar via mail skadedjur@lansforsakringar.se

Stena Fastigheter
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Länsförsäkringar är från och med 1 april 2023 ansvariga för detta på uppdrag av oss på Stena Fastigheter. Det är helt kostnadsfritt för dig som hyresgäst att få hjälp av dem.

  KONTAKTUPPGIFTER TILL LÄNSFÖRSÄKRINGAR
  Anmälan görs via telefon: 010 – 172 97 29
  eller e-post: skadedjur@lansforsakringar.se

  Om du upptäcker skadedjur eller ohyra, t ex kackerlackor, möss, mjölbaggar eller myror, är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla det. På Länsförsäkringar webbplats  kan du läsa mer om skadedjur och få tips och råd.

  Skadedjur sprider sig snabbt
  Om du inte anmäler det finns risken att skadedjuren eller ohyran sprider sig i huset och detta kan bli kostsamt för dig. Det är kostnadsfritt för dig som hyresgäst att få en sanering. Detta betalar Stena Fastigheter.

  Titta i resväskan om du varit utomlands
  Om du är på semester kan du få med dig ohyra hem genom bagaget. Var försiktig när du kommer hem och packar upp resväskan. Då det kan t.ex. finnas ägg eller larver i din resväska.


  Maria
  Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.